Det kan röra sig om journalistiska förfrågningar, reportage, reklamfilmer, informations filmer, drönar filmer.Jag hjälper dig med rörlig bild. Hjärnan hantera information som är rörlig fortare jämfört med text cirkapris för film uppdrag: 750:-/timme

Bakgrundsmusik till drinken eller minglet